Ett av Frankrikes bästa kooperativ, La Chablisienne

Folkets val och den tålmodiges belöning. Glasen är nära varandra. Inte bokstavligt i sin uppställning på bordet men i toner, yttrande, viskositet och helhetsintryck. Lägstanivån ligger inte helt oväntat på en hög nivå men finvinerna från sluttningarna norr om Chablis har inte hunnit utveckla sitt breda register. 2017 är ungt, drickfärdigt i sin enklaste form men bara barnet för premier cru och grand cru. Undantaget vissa specifika områden säljs viner nästan uteslutande unga. Med all rätt i vissa fall och självfallet med full förståelse för att odlaren vill få in sina pengar. Många odlare har dessutom inte plats att lagra volymer av hela årgångar i sina källare. Priset för oss konsumenter är att många flaskor dricks upp långt innan de nått sin fulla potential.

Läs mer i Sven-Olof Johanssons artikel i BKWine Magazine: Chablis 2017 från La Chablisienne.

Res: Res till Chablis på vinresa.

Läs: Läs mer om vinerna i boken om Bourgogne.

Herve Tucki, La Chablisienne, Chablis

Herve Tucki, La Chablisienne, Chablis, copyright SO Johansson

Print Friendly, PDF & Email

, ,

No comments yet.

Leave a Comment

Subscribe to comments:

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

Prenumerera på BKWine Brief!

Fyll i din emailadress:


Gör dina vänner glada!

Och oss också. Dela och Gilla detta!

Nyhetsbrev om vin & resor!