Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Resegaranti och konsumentskydd

När du bokar en resa med BKWine AB kan du känna dig trygg bland annat tack vare det skydd som finns med resegarantin.

BKWine AB är ett svenskt företag och researrangör och som sådan följer vi svensk lag och EU-förordningar.

För arrangörer av s k paketresor gäller speciella regler. Paketresor är resor som innehåller mer en än tjänst, t ex både transport och boende. BKWines vinresor är alltså paketresor.

Svenska lagar och regler, liksom EU-regler förordnar t ex att arrangörer av paketresor måste ha en s k  resegaranti.

BKWine följer till fullo reglerna gällande resegaranti, så att du kan känna dig trygg när du bokar en resa med BKWine.

Det är viktigt för dig som resenär att den reseorganisatör som du anlitar följer dessa regler.

Resegarantin är i praktiken en garanterad summa pengar som kan komma till användning framför allt i det fall att researrangören kommer på obestånd. Garantin innebär en extra kostnad som drabbar alla paketresor, men som ger resenären extra skydd. Det ingår i priset för resorna.

Resegarantins belopp bestäms av Kammarkollegiet, som även är den myndighet som övervakar att garantin ställs i god ordning.

Du kan kontrollera om en researrangör har ställt resegaranti på Kammarkollegiets sajt.

BKWine följer även de rekommendationer som Konsumentverket tidigare överenskommit med resebranschen vad gäller resevillkor. Våra resevillkor bygger på dessa villkor, med vissa modifikationer på grund av vår speciella typ av resor.

All information om detta hittar du i våra resevillkor.

Paketreselagen och resegarantilagen

Enligt paketreselagen av 1 augusti 2018 är varje researrangör som säljer paketresor skyldig att lämna denna information till resenären (texten är definierad av Konsumentverket), t ex via en länk i reseprogrammet:

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 • Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.
 • Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.
 • Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
 • Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
 • Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
 • Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
 • Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
 • Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.
 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.
 • BKWine AB har tecknat skydd vid obestånd hos Vector Nordic AB. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av BKWines obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt.

Det finns mer information här hos Konsumentverket.

En vinkällare med gamla flaskor i Central Otago
En vinkällare med gamla flaskor i Central Otago, copyright BKWine Photography
Gamla flaskor i en källare in Bourgogne
Gamla flaskor i en källare in Bourgogne

Dela/gilla sidan:

Nyhetsbrev:

Dela/gilla sidan:

Prenumerera på nyhetsbrevet:

Månatligt nyhetsbrev om vin och resor.

Passa på. Prenumerera nu!

Nyhetsbrev

Prenumerera pa vårt nyhetsbrev!

25 000 prenumeranter får nyheter om vin och vinresor varje månad. Du också?

Följ oss!