Pressinformation – Ett vin blir till

Ett vin blir till

Ett vin blir till

Recensionsexemplar

Recensionsexemplar av boken kan man begära från förlaget Carlsson Förlag:

Carlsson Bokförlag
Box 2112
103 13 Stockholm
Besöksadress: Stora Nygatan 31, Gamla Stan

Tel. Kundtjänst 08–657 95 00
E-post: info@carlssonbokforlag.se
Direkt:
Ellinor Ölander
08-545 254 81
ellinor.olander@carlssonbokforlag.se
www.carlssonbokforlag.se

Pressmeddelande

Mer information

Kontakta författarna för mer information.

Prenumerera på BKWine Brief!

Fyll i din emailadress:


Gör dina vänner glada!

Och oss också. Dela och Gilla detta!

Nyhetsbrev om vin & resor!